HeartWise, healing - HeartWise Ede

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 Healing
 Helemaal zijn wie je werkelijk bent

Dit iets onzichtbaar, ontastbaar en onvoelbaar is
bewijst nooit sluitend dat het ding zelf niet bestaat.
Laten we dat nooit vergeten.
-Amadou Hampaté Bâ
Healing
Healing betekent letterlijk heel worden. Levensenergie weer vrij laten stromen en worden wie je werkelijk bent; vrij, liefdevol, krachtig en schitterend. Oude beperkingen verliezen hun macht en je verbindt je steeds meer met je innerlijke kracht. Heel zijn betekent ook één zijn, bewust zijn dat we allemaal één zijn, deel uitmaken van een groot geheel. Dat alles en iedereen met elkaar is verbonden, dat het leven veel groter is dan we ons kunnen voorstellen.
Healing betekent één worden met jezelf, mind, hart en ziel, het is allemaal met elkaar verbonden.

Healing van de ziel
Healing maakt bewust, heft blokkades op, brengt transformatie op gang en werkt krachtig door op ziels niveau. Het raakt me ieder keer weer opnieuw om healings te geven, het is schitterend om te zien hoe mensen meer en meer in hun kracht komen, oude zaken achter zich laten en hun eigen pad ontdekken. Het maakt me bewust dat ik diep in mijn ziel sjamaan ben, met als missie mensen te inspireren om vanuit hun grootsheid, wijsheid en kracht te leven.

Healing massage
De meeste healings geef ik in de vorm van een healing massage. Het grootste verschil met een "gewone" massage is de intentie. Een healing begint altijd met het helder maken van jouw intentie, waar wil je aan werken, wat leeft er nu, wat is je droom, waar wil je met hart en ziel voor gaan. Als deze intentie helder is gaan we beginnen met
de healing massage. Deze massage is er op gericht om bewustzijn, vrijheid en ruimte te krijgen in deze intentie. Om oude zaken achter je te laten, ruimte te maken en je te openen. Ik werk daarbij intuïtief, vanuit mezelf en maak verbinding met een hoger bewustzijn van waaruit ik inspiratie ontvang wat te doen. Naast massage maak ik ook gebruik van klankschalen, trommel, gong, ademhaling, stem, hot-stones en doe veel energiewerk. Bij energiewerk ben ik actief en bewust bezig om oude zaken los te laten en te transformeren om ruimte te maken voor nieuwe verbindingen. Het is iedere keer weer een wonder wat een healing allemaal  bevrijdt en te weeg kan brengen. Ik voel het als een voorrecht om dit mooie werk te mogen doen.
 
Healing in huidige tijd
Healing is wat sjamanen en andere genezers al eeuwenlang doen, healing is spirituele genezing, verbindingen herstellen met onze ziel, worden wie we wezenlijk zijn. Iedere cultuur heeft zijn eigen rituelen en wijsheden, iedere genezer andere inzichten en talenten. Maar de essentie is gelijk, verbinden met het geheel, blokkades en beperkende krachten opheffen en bewust worden van onze kracht en grootsheid.
Helaas is in de westerse cultuur deze spirituele genezing en heling steeds meer naar de achtergrond verdwenen. We zijn ons helemaal gaan verdiepen in de wetenschappelijke (materiele en meetbare) kant van het leven en hebben daar enorm veel in bereikt. Het is een wonder wat we tegenwoordig allemaal kunnen en ook medisch is nagenoeg alles mogelijk is. Maar naar de energetische en spirituele aspecten van het leven wordt niet gekeken. Het zijn juist die aspecten die het leven werkelijk zinvol en mooi maken. Het zou zo mooi zijn als wij de oude spirituele wijsheden kunnen verbinden met de moderne wetenschappelijke kennis.
Healing en gezondheid
Healing en gezondheid hebben veel met elkaar te maken maar dan niet zozeer de fysieke gezondheid maar juist onze spirituele gezondheid. En natuurlijk, als we spiritueel gezond zijn is de kans op genezing en lichamelijke gezondheid ook veel groter. Healing is geen alternatief voor de medische wetenschap, het is wel een schitterende aanvulling. Mijn healings zijn niet bedoeld om een klacht of ziekte weg te nemen. Daarvoor hebben wij zeer deskundige medici. Healing is een intensief pad om meer en meer in contact met onszelf en onze grootsheid te komen.

Eigentijds sjamaan
Rob is een eigentijds sjamaan. Al meer dan 25 jaar voelt hij zich verbonden met sjamanen en hun wijsheid en voelt een groot verlangen om zijn wijsheid te delen. Hij heeft een gave om mensen te bereiken en heling te verwezenlijken en ook weet hij dat er nog vele onaangeroerde krachten in hem schuilen. Naarst zijn eigen weten heeft hij ook veel wijsheden mogen ontvangen tijdens workshops met sjamanen uit Noord en Zuid Amerika, Cuba, Australië, Afrika en Siberië.

Voor wie is healing?
Healing brengt je dichter bij jezelf en jouw essentie. Het blijft magisch wat een healing massage kan betekenen op gebied van gezondheid, levenslust, zingeving en kracht. Maak ook bij hele dagelijkse zaken en problemen zoals. werk, relatie, geld, wonen en dergelijke gebeuren er vaak mooie wondertjes. Let wel: healing is echt niet een gemakkelijke manier problemen op te lossen, healing is om te helen en je weer te verbinden met je diepste zelf. Dat gaat niet vanzelf, dat is een intens pad, daar is lef voor nodig. Healing is voor mensen die werkelijk bij hun kwaliteiten en talenten willen komen en daar verantwoording voor nemen. 
HeartWise, Langenberglaan 14 Ede
Tel 0318-786130
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu