Durf te leven - HeartWise Ede

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Durf te leven
Heb jij het lef om je hart te volgen en je eigen levenspad te volgen?
 Durf ik echt mijn leven te leven
Mijn hart te openen en passies te volgen
Mijn dromen te dromen en dans te dansen
Durf te leven
Heb jij het lef om je hart te volgen en dromen te realiseren? Heb jij echt het gevoel dat je voluit leeft, dat jouw talenten tot zijn recht komen en jouw bijdrage er echt toe doet? Volg jij je eigen levenspad of heb je toch vaak het idee dat je geleefd wordt. Heb je vertrouwen in het leven, durf jij je volledig over te geven of probeer je toch liever om controle te houden?  
Er is moed voor nodig om de bestaande veiligheid los te laten en je over te geven aan wat er diep in jouw hart leeft. En…. het geeft je enorm veel vrijheid, voldoening en ruimte. Je voelt dat je leeft.
Zodra je werkelijk de moed vindt om je over te geven aan het leven en steeds meer de  controle van het ego durft los te laten gebeurt er iets wonderbaarlijks. Je komt in contact met de grootsheid en schoonheid van jezelf en worden je bewust van de magie van het leven. Het wordt je steeds meer helder wie je werkelijk bent en wat je werkelijk vervult en diep gelukkig maakt.
 
Dat is waar ik mensen toe wil inspireren. Dat is wat diep in mijn hart leeft, mijn droom, mijn missie.
Ik doe dit mooie werk al jaren in mijn praktijk, waar ik heel veel mensen heb mogen inspireren om in hun kracht te komen, maar ik voel ook een diep verlangen om meer mensen te bereiken. Om mijn inzichten en wijsheid te delen en te gaan staan voor wie ik ben. Dat wil ik doen door middel van publicaties, inzichten delen, bijeenkomsten organiseren en vooral mezelf openstellen voor wat er op mijn pad komt. Vertrouwen in het leven, vertrouwen dat de juiste mensen op mijn pad komen om mijn missie te vervolgen. Dat is spannend, ook ik heb daar lef en moed voor nodig, ook ik heb nog veel oude (on)zekerheden en overtuigingen achter me te laten. Zodat ik me kan openen voor wat er zich op mijn pad aandient. Ik heb er zin in!
 
Grootsheid van het leven
"Durf te leven" gaat over vertrouwen in en overgave aan het leven. Maar wat is dat dan, "het leven". Wat is levenskracht, wat is levensenergie, wat heeft het leven ons te vertellen, waarom zijn we hier, heeft het leven zin, enz? Als we het leven beschouwen als iets persoonlijks, waar we mee geboren worden en wat afgelopen is als we sterven dan wordt  het lastig om je er aan over te geven. Want dan is het kleiner dan jezelf. Ik beschouw het leven als iets groots, een gezamenlijke energie, bewustzijn, een totaliteit waar we allemaal deel van uitmaken. Het leven is veel groter dan wijzelf, het is iets onwezenlijks groots waar we deel van uitmaken. We kunnen het leven niet besturen of bepalen, we kunnen het niet bevatten, het is veel groter en krachtiger dan wij als individu. Wel kunnen we ons er mee verbinden, het helemaal toelaten ons eraan overgeven, opdat wij de grootsheid ervaren en steeds meer bewust worden van wat wij hierin te doen hebben.
 
Levensenergie
Levensenergie is het beste te omschrijven als de energie van het leven dat door ons stroomt. Hoe meer wij durven ons te verbinden met het leven, hoe meer we ons kunnen overgeven, des te krachtiger stroomt deze energie. We ervaren dat als vitaliteit, levenszin, kracht, vreugde, energie, enz. Je krijgt steeds meer het gevoel dat je leeft, je hebt zin in de dag, je geniet van het bestaan en je doet wat je te doen hebt, vanuit je hart, vanuit passie, vanuit je volledige zijn. Wet woord zegt het al vol-ledig. Je bent vol en ledig tegelijkertijd. Je bent je bewust van je enorme grootsheid en kracht van het leven waar je deel van uitmaakt en tegelijkertijd ben je je ook bewust hoe klein en nietig je bent. Je bent ook vol energie en helemaal zonder gedachten, je bent vrij en volgt jouw levensstroom.
 
Maakbaarheid
In de westerse wereld zijn we sterk overtuigd van de maakbaarheid van het leven. Dat we het in de hand hebben en kunnen controleren.  Ik heb in het verleden veel NLP cursussen gegeven waarin we leren baas te worden over onze eigen gedachtes en heel goed leren om doelen te realiseren. Het is onvoorstelbaar hoeveel er mogelijk is, als we echt iets (denken te) willen kunnen we dat creëren. Maar, draagt dat bij tot wezenlijk geluk, geeft dat energie, voelen we ons echt vrij en geeft het vervulling? In het begin denken we vaak van wel, maar het gekke is dat we steeds meer nodig hebben en dat we ons vaak steeds meer van onszelf verwijderen.
"Durf te leven" is juist het pad naar jezelf, je steeds dieper verbinden met wie je wezenlijk bent. Niet een levenspad bedenken, maar jouw eigen uniek pad ontdekken en volgen. Dat geeft een heel diep gevoel van voldoening, dat geeft energie en vreugde, dan doe je wat je hebt te doen, luister je naar je hart om je eigen pad te volgen.
 
Overgave
Om dat te doen is overgave nodig. Overgave en vertrouwen. Weten dat alles wat je op jouw pad tegenkomt helemaal oké is, dat dat is wat er is en dat is waar je dan mee hebt om te gaan. Vaak proberen we onprettige situaties te vermijden of te veranderen, we willen graag zoveel mogelijk controle, zodat we denken te weten wat er gaat gebeuren en dat we ons leven in eigen hand hebben. Maar we raken daardoor steeds verder verwijderd van wie we zijn, je krijgt steeds meer het gevoel dat jij alles moet regelen en je voelt je steeds minder gesteund door anderen en het leven.
Zodra je werkelijk de moed vind om je over te geven aan wat er is, voel je je steeds meer verbonden met wat er is en ook met het leven en anderen. Je krijgt meer energie, voelt je gesteund en ontdekt de grootsheid en schoonheid van het leven. Mogelijk zal je dan denken dat je dan een willoos slachtoffer wordt van het leven, dat je alles maar moet laten gebeuren en er in moet berusten. Niets is minder waar, zodra je je overgeeft aan het leven wordt je ook de regisseur van jouw leven. Je ontdekt dat alles precies is wat jij er van maakt. Je bent vrij!
 
Magie
Overgave betekent ook de magie in het leven toelaten. Hoe meer jij je durft over te geven aan he  leven des te vaker zullen er zich allerlei wondertjes voordoen. Toevallige ontmoetingen, precies op de juiste tijd op de juiste plek, bijzondere inzichten en allerlei andere gebeurtenissen die jou ondersteunen om jouw unieke levenspad te bewandelen. Dat noem ik de magie van het leven, zodra we ergens echt voor gaan zullen we op allerlei manieren ondersteunt worden om dit te realiseren. Hoe meer je je hier van bewust wordt, des te meer zal zich aandienen en des te boeiender wordt jouw leven. Je hoeft geen controle meer proberen uit te oefenen, je weet dat je ondersteunt wordt en kan dat in dankbaarheid ontvangen. Ik zie deze wondertjes dagelijks om mij heen gebeuren, zowel bij mezelf als bij mijn klanten en dat is gewoon schitterend.
 
Spiritualiteit
Durf te leven betekend voor mij ook een spiritueel vervullend leven leiden. Spiritualiteit is volgens mij niets anders dan bewust zijn dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat we iets met en voor elkaar te doen hebben. Spirituele ontplooiing is in de eerste plaats een dienst aan de samenleving, aan het gehele bestaan. Ieder mens heeft zijn of haar eigen missie. Zodra we deze missie aan het vervullen zijn, voelen we ons diep gelukkig. Zodat we aan het einde van ons leven met een gevoel van diepe tevredenheid kunnen terugkijken naar ons leven. Je hebt gedaan wat je had te doen.
 
Lef
Zoals Loesje zegt: "leven is het meervoud van lef" Oftewel zonder lef kunnen we niet leven. Er is lef voor nodig om oude zaken achter je te laten, er is lef voor nodig om je over te geven aan het leven, er is lef voornodig om de onbekende toekomst in te gaan. Heb jij deze lef? Heb je de moed om echt jouw leven te leven en daar helemaal de verantwoording voor te nemen. Heb jij het lef om eerlijk naar jezelf te kijken en ook jouw schaduwzijdes te onderkennen. Durf jij oude pijn uit het verleden onder ogen te zien en toe te laten. Want dat is nodig om voluit te leven.
 
Wat kan ik hierin voor jou betekenen?
Ik heb een diep verlangen om mensen te inspireren in hun eigen kracht te komen. Ik wil mensen inspireren om vanuit passie en bezieling in het leven te staan en te genieten van hun leven. Dit is iets wat ik al mijn hele leven heb gehad en wat ik op steeds mooiere wijze kan uitdragen. In mijn huidige praktijk zie ik veel mooie wondertjes gebeuren en het is heerlijk om te zien dat mensen steeds meer hun eigen levenspad gaan bewandelen. Ik word daar steeds krachtiger in en durf steeds meer om mijn kracht en talenten volledig te zetten. Ook heb ik hierin nog veel te leren, ik weet dat ik nog veel meer in me draag en wil dat ook te delen, zodat ik steeds meer mag worden wie ik ben.
Volgens mij staan we als mensheid voor grote veranderingen  en is de tijd aangebroken dat we ons bewust worden van onze kracht en missie. Doorgaan op oude voet werkt niet meer, de tijd van individualisme en materialisme is ten einde, het is tijd om werkelijk samen te werken en bewust te worden van onze taak als mens.
Ik wil daar graag mijn steentje in bijdragen.
 
Nieuwe stappen
Ik kan enorm genieten van mijn werk, het is mooi dat ik mensen mag begeleiden om dichter bij zichzelf te komen en naar hun hart te luisteren. Het is schitterend om te zien hoe klanten nieuwe stappen maken in hun leven, uitdagingen aangaan en steeds meer de schoonheid van het leven toelaten. Ik voel me bevoorrecht en vooral dankbaar dat ik dit mooie werk mag doen.
En ook is er al jarenlang een stem in mijn hart dat zegt "je hebt meer te bieden, het is jouw taak om meer mensen te bereiken en bewust te maken van de schoonheid van het leven". De één op één benadering is mooi en veilig en brengt me in verbinding met mijn hart en grootsheid. Maar er is meer, ik verlang ernaar om nog meer in mijn kracht te komen, om me te laten zien, om helemaal te zijn en mijn inzichten en wijsheden te delen met zo veel mogelijk mensen. Dat is spannend, mijn veilige plek verlaten om mezelf verder te ontplooien en nog meer in mijn kracht, wijsheid en schoonheid te komen. Mezelf te laten zien en zo veel mogelijk mensen te inspireren.
Ik voel steeds dieper dat ik wat heb te doen, nieuwe stappen nemen, mijn pad volgen en niet weten waar dat heen gaat. Mezelf nog meer verbinden met wie ik wezenlijk ben. Om dat vorm te geven en in beweging te zetten heb ik besloten om nieuwe activiteiten te starten. Mijn inzichten en wijsheid te delen met zoveel mogelijk mensen.
Mijn eerste stap is het via internet delen van mijn inzichten door middel van publicaties, e-boeken, een blog e.d.
Daarnaast wil ik diverse activiteiten ontplooien om meer mensen te ontmoeten om elkaar te inspireren. Ik denk hierbij aan wandelingen, healing kringen en lezingen.
 
Wat kan je verwachten?
Ik zit barstensvol ideeën en het liefst zal ik ze allemaal direct uitwerken. Maar dat lukt niet, ook dat heeft zijn tijd en rust nodig. Tijd om me te verbinden met mezelf en de rust en stilte te vinden zodat ik kan luisteren naar mijn hart. Om ruimte te maken voor de magie om van daaruit de volgende stappen te nemen.
In ieder geval wil ik graag regelmatig artikelen schrijven en delen.
 • Korte inzichten en ervaringen op mijn blog en Facebook
 • Uitgewerkte inzichten en ook veel praktische levensthema's op één of enkele velletjes papier. Dan kan gaan over hele praktische zaken zoals  "Solliciteren vanuit je hart", "Omgaan met stress" "Hoe met problemen om te gaan" e.d. Maar ook op vlak van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn met thema's zoals loslaten, spiritualiteit, overgave, magie, vertrouwen, angst, geluk, dankbaarheid, liefde enz.
 • Ook ben ik van plan om een aantal publicaties te schrijven en deze als e-boek beschikbaar te stellen. Onderwerpen die ik in ieder geval wil uitwerken zijn:
  - Het lichaam anders bekeken
  - Het levenswiel, een eigentijdse variant van het medicijnwiel
  - De levensspiegel, mijn interpretatie van de star Maiden Circle
  - Durf te leven, diverse wijsheden en inzichten die ons ondersteunen bewust voluit te leven
Daarnaast wil ik diverse activiteiten ontplooien zoals:
 • Stilte wandelingen
 • Lezingen en of workshops
 • Healing en bewustzijns groepen
 
Natuurlijk sta ik open voor allerhande inspiratie en suggesties. Heb jij nog leuke ideeën of wensen. Laat me ze weten, wie weet wat daar uit voort kan komen.
 
HeartWise, Langenberglaan 14 Ede
Tel 0318-786130
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu