Yin-Yang healing - HeartWise Ede

Title
Ga naar de inhoud
Yin-Yang healing
Durf jij je helemaal man of vrouw te voelen?
Eerbied voor anderen krijg je terug als zelfrespect.
Ontken je de sacraliteit van de ander
dan ontken je het heilige in jezelf.
-Raymond Johnson-
 
 
 
 
 
 
Voel jij je helemaal man of vrouw?
Mannelijk versus vrouwelijk, Yin versus Yang, het is wellicht één van de mooiste mysteries van het leven. In iedere vorm van leven komen we wel het mannelijk en vrouwelijk principe tegen. De tegenpolen die elkaar aantrekken, het verlangen om te verenigen, de bron van nieuw leven. Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan, ze zijn tegenovergesteld en kunnen niet zonder elkaar bestaan. Yin staat vaak voor de vrouwelijke kracht, ontvangend, zacht, dragend, Yang voor de mannelijke energie, naar buiten gericht, krachtig, helder.
Hoe is het voor jou om man of vrouw te zijn. Voel jij je helemaal man of vrouw, kan jij je mannelijke of vrouwelijke energie vrij laten stromen? Ik zie dat in de huidige tijd best veel mensen worstelen met hun man/vrouw zijn en onszelf helemaal als man of vrouw te manifesteren. Heel begrijpelijk, er zijn veel vooroordelen, verkeerde ideeën en angst om werkelijk in onze m/v kracht te staan. We wijzen onze gender identiteit vaak af, of hebben het gevoel dat gender neutraal is beste levenswijze is. Dat is jammer en pijnlijk, het is zo heerlijk om je helemaal vrouw of man te voelen, helemaal thuis in ons lichaam, helemaal vrij in ons gedrag en onze eigen oer m/v kracht en schoonheid helemaal te laten zijn.

Yin Yang integratie
Ieder mens heeft zowel vrouwelijke (Yin) als mannelijke (Yang) levensenergie. Het is levenskunst om beide te erkennen, toe te laten, te laten stromen en te integreren. Dan zijn we een heel mens. Wat ik helaas zie in de huidige tijd is dat vrouwen vaak haar vrouwelijke kwaliteiten en schoonheid afwijzen en proberen hun mannelijke krachtig te maken. Mannen daarentegen wijzen vaak hun mannelijke kracht af en geven prioritiet aan de zachte vrouwelijke energie. Dat is heel jammer en pijnlijk, want hierdoor raken wij juist het contact met ons authentieke zelf weg. Laten we weer helemaal leren om onze authentieke oer energie toe te laten en bewust te worden. Om dan vanuit deze schitterende kracht ook onze tegenpool steeds meer ruimte te geven. Dan worden we een heel mens.

De zon en de schaduwzijde
Hoe komt dat toch dat we zo snel onze eigen seksuele identiteit afwijzen? Zoals alles in het leven hebben ook deze energieën een zon en ene schaduwzijde. Helaas is in onze westerse geschiedenis vooral de schaduwzijde zichtbaar en heet de mooie zonnige en verlichte kracht overwoekerd. Voor de mannelijke energie betekent dat dat mannen vaak worden bestempeld als macho, dominant, overheersend, egoïstisch en hebben zij deze kracht gebruikt om vrouwen te onderdrukken. Vrouwen worden hierdoor snel als zwak, onzeker, klein en afhankelijk bestempeld.
Daarom is het nu tijd om op te staan als werkelijk man en vrouw!! Helemaal in contact met onze authentieke kracht en in balans.
Mannelijke energie vanuit een mannenhart betekent voor mij doel doelgericht, doen wat er gedaan moet worden, klaarstaan voor anderen, actie, bescherming en dienstbaarheid. Maar raken we het contact met onze echte identiteit kwijt dan wordt mannelijkheid vaak macho, strijd, ego, afzondering en hard.

Ben je vrouw?
Welkom mooie krachtige vrouw! Welkom mooi mens. Wen je bewust van jouw enorme kracht, kracht van het zijn, kracht van her dragen. Jij kan werkelijk het leven in je dragen, jij draagt het leven. Net zoals moeder aarde, wat er ook allemaal gebeurt, hoe er ook met haar wordt omgegaan, ze blijft ons allemaal in liefde dragen. Dat is een van jouw kwaliteiten, hoe zwaar het leven soms ook is, je kan het blijven dragen in liefde. Je bent er voor iedereen die je nodig heeft. Je kan zijn in jouw unieke kracht zonder jezelf te verliezen. Wees trots op jezelf! As ik denk aan vrouwelijke kracht zie ik een Afrikaanse of Caribische vrouw voor me, trots, rechtopstaand, krachtig en zelfbewust. Ben je bewust van jouw vrouwelijke kwaliteiten zoals betrokkenheid, intrinsieke aardse kracht, verbinding, overzicht en aanwezigheid, kwaliteiten die mannen zo vaak  hebben te leren. Voel je helemaal godin, mooi, krachtig en aanbeden door de mannen. Dat is wie je wezenlijk bent.

Ben je man?
Welkom mooie krachtige man! Welkom krijger! Doe wat je hebt te doen. Bescherm onze vrouwen en kinderen, bescherm moeder aarde. Luister, luister naar wat ze nodig hebben, wees nederig. Ben je bewust hoe vaak je je kracht hebt misbruikt, ingezet tegen anderen, ingezet voor eigenbelang, vaak te koste van het hogere belang. Ben je bewust van hoe mannen zich in de geschiedenis zich dominant hebben gedragen en vrouwen hebben gekleineerd. Vraag je af wat je wezenlijk hebt te doen, op je schitterende mannelijke hart en luister. Luister naar je gevoel, luister naar de vrouwen, kinderen en alles wat leeft. Wees eerlijk en rechtvaardig, wees een krijger en draag je zwaard met trots.

Yin-Yang healing
Jou bewust maken van jouw kracht en schoonheid als man of vrouw. Je in verbinding brengen met je diepste authentieke kracht, de kracht van vrouw of man zijn. Dit is wellicht de mooiste healing die ik kan geven, het is zo heerlijk om mannen en vrouwen helemaal thuis te zien komen. Hoe ik dat doe dat is voor iedereen verschillend, ik werk vanuit mijn intuïtie, wijsheid en hart. Ik ben er helemaal voor jou vanuit mijn zowel mijn mannelijke als vrouwelijke energie. Ik verbind me met mijn krijger en mijn mannenhart om er helemaal voor je te zijn en te doen wat nodig is. In mijn leven heb ik vooral veel ruimte gegeven aan mijn vrouwelijke zijde, zoals zorg voor mijn dochter, zachtheid, gevoeligheid, terwijl ik vooral de laatste tijd mezelf steeds meer bewust ben van mijn enorme mannelijke kracht. Hierdoor kan ik zowel mannen als vrouwen heel mooi inspireren, als man kan ik de schitterende vrouw en godin in jou wakker maken, terwijl ik mannen mooi kan inspireren in hun krijgerschap te komen, krachtig en nederig tegelijkertijd en vechten voor wat wezenlijk is.

Seksuele energie
Yin-Yang healing is niet gericht op healing van onze seksualiteit, ze is gericht op healing van ons wezenlijk man/vrouw zijn. Maar natuurlijk is onze seksuele energie hierin ook van grote invloed, ook hierin zitten vaak veel remmingen en blokkades. Daarom is deze healing perfect te integreren met mijn sensual en tantric healings. Let op, dit is absoluut niet nodige, maar voor degenen die heir open voor staan een hele mooie aanvulling.

Voor wie
Eigenlijk iedere vrouw of man die in contact wil komen met haar/zijn authentieke oerkracht. Iedereen die zijn/haar schoonheid wil ontdekken en zichtbaar maken, iedereen die zijn/haar bijdrage wil leveren aan een mooiere wereld. Eigenlijk voor een ieder die zich graag helemaal vrouw of man wil voelen!


Terug naar de inhoud